Mini Deneme Sınavı 3

 1. 1. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

 2. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dokunul­mazlığı kaldırılan milletvekilinin bu karara karşı başvuracağı yasal yol aşağıdakilerden hangisidir?

 3. 3. 1982 Anayasası, "2017 Anayasa Değişikliği"ne göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Hakimler ve Savcılar Kurulu" için doğru bir ifade değildir?

 1. 4. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il ve ilçe idare kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 2. 5. I. Sivil hava meydanları
  II. Sınır kapıları
  III. Limanlar

  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler yetkileri doğrultusunda yukarıdakilerden hangilerini denetleyebilirler?

 3. 6. Yerinden yönetimin sakıncalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 7. Adli para cezasının gün birimi en az ne kadar olabilir ?

 2. 8. Cinsel saldırı suçu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 3. 9. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali ile ilgili hangisi doğrudur ?

 1. 10. Yargılamanın yenilenmesi istemi aşağıdakilerden hangisine sunulur?

 2. 11. Kanun yollarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 3. 12. Aşağıdaki kararlardan hangisi temyiz edilebilir?

 1. 13. Aşağıdakilerden hangisi, polisin görevini yapması veya yetkisini kullanması sırasında duyacağı makul şüphe olgusunun oluşumu ile ilgili yanlış bir ifadedir?

 2. 14. 2559 sayılı PVSK’ya göre aşağıdakilerin hangisinde önleme araması yapılamaz?

 3. 15. 7068 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Meslekten Çıkarma cezasını gerektiren fiillerden değildir?

 1. 16. Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak fiilini gerçekleştiren polis memuru Çağatayın alacağı ceza puanı için verilenlerden hangisi doğrudur?

 2. 17. "Daha ziyade belirli konuların ele alındığı, genelde günübirlik, Devlet Başkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve diğer Bakanlar düzeyinde yapılan ziyaretlerdir"

  tanımı verilen ziyaret türü hangisidir?

 3. 18. Klasik yazıma göre büyükelçi Volkan bozkırın verdiği yemek için düzenlenen davetiyede eşi hanımefendinin ifade ediliş şekli nasıl olur?

 1. 19. Every father wants his son to support his own football team ---- they never want their sons to be involved in football violence.

 2. 20. (I) My favorite tourist destination is Amasya. (II) It is located in the Black Sea region. (III) It has a continental climate. (IV) I prefer skiing to swimming. anlam bütünlüğünü bozan seçeneği işaretleyiniz.

logo
Şifremi Unuttum
logo
logo
logo

HATA !

Cevapları kontrol edebilmek için lütfen önce Testi Bitir butonuna basıp testinizi tamamlayınız.