Mini Deneme Sınavı 1

 1. 1. 1982 Anayasası'na göre milletvekilinin yasama dokunulmazlığı aşağıdakilerden hangisi tarafından kaldırılır?

 2. 2. TBMM seçimlerinin yenilenmesi kararı alınabilmesi için en az kaç milletvekili gereklidir?

 3. 3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?

 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin sakıncalarından biridir?

 2. 5. Aşağıdakilerden hangisi “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” arasında yer almaz?

 3. 6. Müsadere ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

 1. 7. Aşağıdakilerden hangisi yabancılar tarafından yurtdışında işlenen suçun mağdurunun yabancı olması halinde Türkiye'de yargılama yapılabilmesinin koşullarından biri değildir?

 2. 8. Aşağıdaki soruşturma özelliklerinden hangisi görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılmasını gerektirir?

 3. 9. Aşağıdakilerden hangisi duruşmaya hakim olan ilkelerden birisi değildir?

 1. 10. Sanık, kaç yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır ve hüküm de kapalı duruşmada açıklanır?

 2. 11. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri içerisinde yer almaz?

 3. 12. Zamanın gerisinde kalmış, işlevini kaybetmiş kurumları kaldırarak yerlerine ilerlemeyi sağlayacak kurumların oluşturulması esasına daya- nan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 13. Birleşmiş Milletler Örgütünün kurduğu komitelerden Türkiye hangisine taraf değildir ?

 2. 14. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir ?

 3. 15. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağına seçilen illerimizden biri değildir?

 1. 16. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su aşağıdakilerden hangisidir?

 2. 17. 7068 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi On ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiillerden değildir?

 3. 18. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa göre 2.sınıf emniyet müdürünün en az bekleme süresi kaç yıldır?

 1. 19. Gönderen devlete ait aşağıdaki binalardan hangisi DİVS uyarınca dokunulmazlığı sahip değildir?

 2. 20. Hangisi gönderen devlet hizmetinde çalışmaz?

logo
Şifremi Unuttum
logo
logo
logo

HATA !

Cevapları kontrol edebilmek için lütfen önce Testi Bitir butonuna basıp testinizi tamamlayınız.